Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 39/KH-NĐC 31/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Số 38/KH-NĐC 20/10/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024
Số 36/KH-NĐC 09/10/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM HỌC 2023-2024
Số 26-KHKT 04/10/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 10.2023
13/KH-NĐC 15/09/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2023 -2024
11/KH-NĐC 11/09/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH-QUYẾT ĐỊNH, PHÂN CÔNG KĐCL NĂM HỌC 2023-2024
Số 10 ngày 06/9/2023 10/09/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023-2024
Số 07/KH-NĐC 24/08/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024
106/KH-NĐC 05/05/2023 Kế hoạch,
103/KH-NĐC 04/05/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH
20/KH-NĐC 10/04/2023 Kế hoạch, Kế hoạch đọc sách 2023
SỐ 14/KHCB-NĐC 06/04/2023 Kế hoạch,
Trang 1 / 212»