CV VỀ “NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” VÀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI”

CV VỀ “NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” VÀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI”

Lượt xem:

Công văn về “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và ” Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” [...]
CHẤN CHỈNH VIỆC ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG, NHÓM MẠNG XÃ HỘICỦA UBND HUYỆN ĐẮK SONG.

CHẤN CHỈNH VIỆC ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG, NHÓM MẠNG XÃ HỘICỦA UBND HUYỆN ĐẮK SONG.

Lượt xem:

Các đồng chí đọc và thực hiện nhé. [...]
CÔNG VĂN CỦA HUYỆN VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CÔNG VĂN CỦA HUYỆN VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Lượt xem:

Gửi các đồng chí nghiên cứu để biết và thực hiện. [...]
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 2022 – 2023

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 2022 – 2023

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng về công tác chuyển đỗi số trong công tác dạy học năm 2022 – 2023. Nhà trường đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đỗi số năm học 2022 – 2023. [...]
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ QOẢN LÝ TRIỂN KHAI ƯDCNTT NĂM 2022 – 2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ QOẢN LÝ TRIỂN KHAI ƯDCNTT NĂM 2022 – 2023

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng về nhu cầu chuyển đổi số, nhà trường thành lập tổ quản lý và hổ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trong toàn trường. [...]
KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

Lượt xem:

GV khối 3, 4, 5 triển khai tới các em học sinh và khuyến khích các em tham gia thi. [...]