Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

  • Điện thoại: 02616.294.969
  • Email: c1nguyendinhchieuds@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Đăk Kuăl - Xã Đăk N'Drung - Huyện Đăk Song - Tỉnh Đăk Nông