Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 98/QĐ-NĐC 01/04/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024
88/KH-NĐC 06/03/2024 Quyết định, KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 3-4 NĂM 2024
85/QĐ-NĐC 04/03/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, NĂM HỌC 2024- 2025
SÔ 07BC/NĐC 18/01/2024 Báo cáo, BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Số 39/KH-NĐC 31/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Số 37/TB-NĐC 25/10/2023 Thông báo, Thông báo không dùng tiền mặt trường TH NĐC
Số 38/KH-NĐC 20/10/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024
Số 33/QTUX-NĐC 09/10/2023 Quyết định, Quyết định quy tắc ứng xử năm học 2023-2024
Số 33/QTUX-NĐC 09/10/2023 Văn bản khác, Quy tắc ứng xử năm học 2023-2024
Số 32/QCPH-NĐC 09/10/2023 Văn bản khác, Quy chế phối hợp năm học 2023-2024
Số 31/QCDC-NĐC 09/10/2023 Văn bản khác, Quy chế dân chủ năm học 2023-2024
Số 31/QDDQCDC-NĐC 09/10/2023 Quyết định, Quyết định quy chế dân chủ năm học 2023-2024
Trang 1 / 41234»