Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 37/TB-NĐC 25/10/2023 Thông báo, Thông báo không dùng tiền mặt trường TH NĐC
số 106/TB-NĐC 18/05/2023 Thông báo, DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024
Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 31/08/2022 Quyết định, Thông báo, Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc