Biểu điểm chuyển đổi số

Biểu điểm chuyển đổi số

Lượt xem:

[...]
Minh chứng chuyển đổi số

Minh chứng chuyển đổi số

Lượt xem:

[...]
Chuyển đổ số

Chuyển đổ số

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 2022 – 2023

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 2022 – 2023

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng về công tác chuyển đỗi số trong công tác dạy học năm 2022 – 2023. Nhà trường đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đỗi số năm học 2022 – 2023. [...]
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ QOẢN LÝ TRIỂN KHAI ƯDCNTT NĂM 2022 – 2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ QOẢN LÝ TRIỂN KHAI ƯDCNTT NĂM 2022 – 2023

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng về nhu cầu chuyển đổi số, nhà trường thành lập tổ quản lý và hổ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trong toàn trường. [...]
TOÁN VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2022-2023

TOÁN VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG 2022-2023

Lượt xem:

Kế hoạch thi Violypic cấp trường năm học 2022-2023. [...]
THI IOE NĂM 2022-2023

THI IOE NĂM 2022-2023

Lượt xem:

[...]