Nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hôm nay ngày 11/9/2023 nhà báo Trần Quỳnh đã trao tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 20 Xuất quà mỗi xuất gồm 1 cái cặp, 1 cái mũ và 6 xuất quà mỗi xuất 500 000đ. Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của nhà báo Trần Quỳnh

Lượt xem: