HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2023. NGAY TỪ ĐẦU TUẦN LIÊN ĐỘI ĐÃ TỔ CHƯC TUYÊN TRUYỀN TỚI TẤT CẢ CÁC CHI ĐỘI VÀ LỚP NHI ĐỒNG CÁC NỘI, TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, SỬ DỤNG MẠNG AN TOÀN, LUẬT TRẺ EM, CÁC THỦ ĐOẠN XÂM HẠI TÌNH DỤC QUA MẠNG INTERNET VÀ BẮT NẠT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lượt xem: