NHẰM MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM GIA HKPĐ CẤP HUYỆN ĐẠT KẾT QUẢ CAO, LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TRƯỜNG VỚI CÁC BỘ MÔN BÓNG ĐÁ, CỜ VUA, ĐIỀN KINH

Lượt xem: