NHẰM NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ NGHI THỨC ĐỘI LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2023 – 2024. VỀ DỰ VỚI HỘI THI CÓ ANH TÔ VĂN VŨ PHÓ BI THƯ ĐOÀN XÃ, CHỦ TỊCH HĐĐ XÃ VÀ CÁC ANH CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH CỦA CÁC LIÊN ĐỘI TRONG HUYỆN.

Lượt xem: